پژوهشکده الکترونیک-  ابررایانش و شبکه
آز. ابررایانش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
 

    • معرفی آزمایشگاه

    • جدیدترین اخبار

    • گروه ابررایانش

    • گروه شبکه

    • روابط بین الملل

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.10778.18973.fa
برگشت به اصل مطلب