پژوهشکده الکترونیک- آزمایشگاه کنترل
پیوستن آزمایشگاه MBE به شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/26 | 
آزمایشگاه لایه نشانی به روش پرتو مولکولی (MBE) در پژوهشکده الکترونیک، به "شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی" پیوست.

از این پس، متقاضیان رشد لایه های نازک از جنس نیمه هادی های گروه 3 و 5 از جدول تناوبی عناصر می توانند تقاضای رشد خود را از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور به ثبت برسانند.

 نشانی آزمایشگاه MBE :
http://labsnet.ir/lab/685
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.12549.50738.fa
برگشت به اصل مطلب