پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
فراخوان مقاله شهروند الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

فراخوان اول مقالات کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

محورهای کنفرانس:

• بررسی راهکارها، چالشها و فعالیتهای انجام شده خدمات الکترونیک در بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، صنعتی، تجاری، اقتصادی و بهداشتی بر روی تلفن همراه.

• بررسی کارکردهای رسانه ای و نیز تبلیغاتی بر روی تلفن همراه.

• مطالعه ی موردی کشورها، سازمانها، نهادها، شرکت ها و پروژه های موفق در حوزه ی تلفن همراه.

• تاثیرات استفاده از تکنولوژی تلفن همراه در دسترسی برابر آحاد جامعه به خدمات دولت الکترونیک، بهبود محیط زیست و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و چشم انداز آینده.

• بررسی تاثیر خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در کاهش ترافیک و سفرهای زاید بین شهری و درون شهری.

• امنیت در ارائه ی خدمات بر روی تلفن همراه.

آخرین مهلت ارسال مقالات: 4/5/1389

آخرین مهلت ثبت نام: 20/5/1389

اعلام نتایج داوری مقالات: 19/5/1389

برگزاری کنفرانس: شهریورماه 1389

www.icecc2010.com

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.16540.fa
برگشت به اصل مطلب