پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
ششمین کنفرانس روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  AWT IMAGE

 

 << جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی عکس فوق کلیک نمایید. >> 

  محورها و موضوعات اصلی کنفرانس:

  - روابط عمومی و توسعه انسانی

  - ارتباطات انسانی و روابط عمومی سازمانی

  - جهان مجازی و توسعه ارتباطات انسانی

  - روابط عمومی پاسخگو، برقراری ارتباط

  - روابط عمومی: توسعه انسانی ارتباط

  - فن آوری ارتباطات در خدمت توسعه انسانی

  - جهانی سازی ارتباط و توسعه انسان محور

  - روابط عمومی: مناسبات ارتباطی با محیط پیرامونی

  - مدیریت و تصمیم گیری در روابط عمومی توسعه محور

  - روابط عمومی توسعه و آینده پژوهی

 آدرس سایت http://www.icpr.ir/fsend/aboutconference.html

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.17744.fa
برگشت به اصل مطلب