پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
دومین دوره مسابقات دومینو

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

شورای صنفی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر دومین دوره مسابقات دومینو را در تاریخ 17 الی 19 اسفند 89 برگزار می نماید.

مهلت ثبت نام تا 4 اسفند 1389 می باشد.

ثبت نام حضوری نیز در محل دبیر خانه دومینو امکان پذیر می باشد.
آدرس :تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک، ساختمان ابوریحان، طبقه همکف، دبیرخانه دومین دوره مسابقات دومینو

www.domino-autmech.ir

تلفن: 64543482

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.19390.fa
برگشت به اصل مطلب