پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
مصاحبه با آقای دکتر جلالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

جهت مطالعه متن مصاحبه ماهنامه با جناب آقای دکتر جلالی بر روی صفحات زیر کلیک نمایید:

صفحه 1

صفحه2

صفحه3

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.23296.fa
برگشت به اصل مطلب