پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
ارتقای علمی دکتر عرب خابوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۱۷ | 

AWT IMAGE

درجلسه مورخ 16/02/92 هیات ممیزه دانشگاه ارتقای علمی آقای دکتر  داوود عرب خابوری از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ضمن عرض تبریک خدمت استاد ارجمند برای ایشان توفیقات روزافزون از خداوند منان خواستاریم.


نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.28233.fa
برگشت به اصل مطلب