پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
ارتقای علمی آقای دکتر شاه حسینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۴/۳۰ | 

AWT IMAGE

درجلسه مورخ 17/04/92 هیات ممیزه دانشگاه ارتقای علمی آقای دکتر  هادی شهریار شاه حسینی از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ضمن عرض تبریک خدمت استاد ارجمند برای ایشان توفیقات روزافزون از خداوند منان خواستاریم.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.29107.fa
برگشت به اصل مطلب