پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
تبریک به جناب آقای دکتر ستار میرزا کوچکی در خصوص انتخاب طرح برگزیده صنعتی دانشگاه در سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/31 | 
جناب آقای دکتر میرزاکوچکی بدینوسیله انتخاب طرح صنعتی جنابعالی با عنوان "طراحی و ساخت سامانه ثبت و پردازش سیگنال های الکتریکی مغزی جهت استخراج مولفه های شناختی" به عنوان طرح برگزیده منتخب دانشگاه در سال ۱۴۰۰ که به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شده است، تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
 اساتید و کارکنان پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.66894.fa
برگشت به اصل مطلب