پژوهشکده الکترونیک- اخبار.1
تبریک به جناب آقای دکتر میرزا کوچکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/21 | 
                                                                             
تبریک به جناب آقای دکتر میرزا کوچکی
با حکم جناب آقای دکتر منصور انبیاء (رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران)، دکتر ستار میرزاکوچکی، به سمت «مدیر گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق» منصوب شد.
دکتر انبیاء، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ و برای مدت دو سال، دکتر ستار میرزاکوچکی را به سمت «مدیر گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق» منصوب کرد.
ضمن تبریک به جناب آقای دکتر میرزاکوچکی، توفیقات روزافزون برای ایشان  آرزو مندیم. 
                           از طرف اساتید و کارکنان پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.2956.67087.fa
برگشت به اصل مطلب