پژوهشکده الکترونیک- معرفی پژوهشکده
معرفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

 

 

 پژوهشکده الکترونیک

پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1376 با هدف ارائه خدمات پژوهشی در زمینه الکترونیک شامل ابزار دقیق و اتوماسیون، اندازه گیری الکترونیکی، نیمه هادی و طراحی مدار تاسیس گردید. از بدو تاسیس تاکنون آزمایشگاههای تخصصی متنوعی، از جمله آزمایشگاه نیمه هادی، آزمایشگاه طراحی مدارات مجتمع، آزمایشگاه تئوری اطلاعات، آزمایشگاه کنترل حرکت پیشرفته و ... در این پژوهشکده فعال بوده‌اند و پروژه‌های صنعتی متعددی در این آزمایشگاه‌ها به انجام رسیده است.  

  تحولات شگرفی که در سالیان اخیر در صنعت الکترونیک و حوزه‌های مرتبط با آن به وجود آمده است، در کنار نیازها، تقاضاها و شرایط جدیدی که در کشور عزیزمان مطرح شده است، منجر به طرح ایده بازنگری در ساختار و برنامه‌های پژوهشکده شد و درنهایت با توجه به محدودیتهای موجود، برنامه راهبردی پژوهشکده در سال 1391 تدوین و ارائه گردید. بر اساس این برنامه، اهداف بلند مدت و جامع بر اساس نیاز و تقاضاهای موجود تعریف شده‌اند و در راستای تحقق اهداف مورد نظر، حوزه فعالیت‌های پژوهشکده گسترش یافته است. در برنامه راهبردی پژوهشکده، تبدیل دانش به فناوری و محصولات فناورانه به عنوان رویکرد محوری پژوهشکده تعریف شده است. همچنین استفاده از ظرفیت محققین و اعضاء هیئت علمی جوان مورد توجه قرار گرفته است.

هم اکنون این پژوهشکده با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته در حوزه‌های مختلف، مانند دستگاه لایه نشانی MBE و دستگاههای اندازه گیری منحصر به فرد، در حوزه‌ طراحی و ساخت افزاره‌های نیمه هادی الکترونیکی و نوری، طراحی و ساخت حسگرهای رادیوئی و نوری، سیستمهای الکترونیکی هوا-فضا و اویونیک، سیستمها و شبکه‌های صنعتی، فناوری اطلاعات و ... به فعالیت خود ادامه می‌دهد. دو آزمایشگاه جدید با عناوین آزمایشگاه افزاره‌های نیمه هادی نوری و آزمایشگاه حسگرهای رادیوئی و نوری در حال تاسیس می‌باشد. 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.7026.8655.fa
برگشت به اصل مطلب