پژوهشکده الکترونیک- اعضاء هیئت علمی
اعضای هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت مشاهده رزومه اعضای هیات علمی بر روی اسامی ایشان کلیک نمایید.

(مسئولیت محتوا و اطلاعات ارائه شده در صفحه رزومه هر عضو هیأت علمی، با همان عضو محترم میباشد.)

  گروه اتوماسیون و ابزار دقیق

AWT IMAGE

• دکتر سیدجواد ازهری

        (استاد)

AWT IMAGE

دکتر علی اکبر جلالی

        (استاد)

AWT IMAGE

• دکتر داود عرب خابوری  

        (دانشیار)

  گروه نیمه هادی

•  گروه طراحی مدار     

AWT IMAGE

• دکتر ستار میرزا کوچکی (ریاست پژوهشکده الکترونیک)

        (دانشیار)

AWT IMAGE

 دکتر هادی شهریار شاه حسینی

        (دانشیار)

AWT IMAGE

 دکتر علی صدر 

        (دانشیار)

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=45.7064.8765.fa
برگشت به اصل مطلب