پژوهشکده الکترونیک- کارکنان پژوهشکده
کارمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارکنان پژوهشکده الکترونیک

شماره مستقیم:   77240487-021   

شماره فاکس:      77240486-021 

نام و نام خانوادگی:     

مسئولیت:  

شماره داخلی:            

آدرس ایمیل:           

فرهاد یوسفی

کارشناس ارشد آموزشی و مدیر داخلی و اجرایی

3700 و 3701

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی:     

مسئولیت:  

شماره داخلی:            

آدرس ایمیل:    

سعید کریمی

کارشناس و مسئول کارگاه الکترونیک

3700 و 3701 و 3703

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی:     

مسئولیت:  

شماره داخلی:            

آدرس ایمیل:    

فرانک داودنژاد

مسئول وبگاه 

3700-3701

davoodnezhad AT iust.ac.ir

نام و نام خانوادگی: 

مسئولیت:  

شماره داخلی:            

آدرس ایمیل:    

محمدرضا عبدالله زاده

 نامه رسان

 3715

----

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=45.7065.8768.fa
برگشت به اصل مطلب