پژوهشکده الکترونیک- گروههای پژوهشی
گروههای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فعالیتهای پژوهشی پژوهشکده الکترونیک در سه گروه زیر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر بر روی هر مورد کلیک نمایید.

       • گروه ابزار دقیق و اتوماسیون

       • گروه نیمه هادی

       • گروه طراحی مدار


نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.9491.14199.fa
برگشت به اصل مطلب