پژوهشکده الکترونیک- معرفی پژوهشکده
معرفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

 

 

 پژوهشکده الکترونیک

پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۷۶ با هدف ارائه خدمات پژوهشی در زمینه الکترونیک شامل رشد نیمه‌هادی و طراحی مدار و ابزار دقیق و اتوماسیون تاسیس گردید. از بدو تاسیس تاکنون آزمایشگاه‌های تخصصی متنوعی، از جمله آزمایشگاه نیمه‌هادی، آزمایشگاه طراحی مدار، آزمایشگاه افزاره‌های نوری، آزمایشگاه ابررایانش و شبکه، آزمایشگاه کنترل حرکت پیشرفته و ... در این پژوهشکده فعال بوده‌اند و پروژه‌های صنعتی متعددی در این آزمایشگاه‌ها به انجام رسیده است.
تحولات شگرفی که در سالیان اخیر در صنعت الکترونیک و حوزه‌های مرتبط با آن به وجود آمده است، در کنار نیازها، تقاضاها و شرایط جدیدی که در کشور مطرح شده است، منجر به طرح ایده بازنگری در ساختار و برنامه‌های پژوهشکده شد و درنهایت اولین برنامه راهبردی پژوهشکده در سال ۱۳۹۱ تدوین و ارائه گردید. بر اساس این برنامه و برنامه های راهبردی دانشگاه که پس از آن تدوین شد، اهداف بلند مدت و جامع بر اساس نیاز و تقاضاهای موجود تعریف شده‌اند و در راستای تحقق اهداف مورد نظر، حوزه فعالیت‌های پژوهشکده گسترش یافت. در برنامه راهبردی فعلی پژوهشکده، تبدیل دانش به فناوری و محصولات فناورانه به عنوان رویکرد محوری پژوهشکده تعریف شده است.
هم اکنون این پژوهشکده با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته در حوزه‌های مختلف، مانند دستگاه لایه نشانی ام‌بی‌ایی و دستگاه‌های اندازه‌گیری منحصر به فرد، در حوزه‌های مختلف شامل طراحی و ساخت افزاره‌های نیمه‌هادی الکترونیکی و نوری، طراحی و ساخت حسگرهای رادیوئی و نوری، طراحی پردازنده‌های چندهسته‌ای و تقریبی، طراحی سامانه‌های برتراشه و شبکه برتراشه، طراحی سیستم‌ها اتوماسیون و شبکه‌های صنعتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find-45.7026.8655.fa.html
برگشت به اصل مطلب